23.1.-13.2.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

17.1.2018 § 3  Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018-2020