2.1.2018 – 23.1.2018 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Kosken koulukeskuksen vt. johtava rehtori

- 12.12.2017 § 26 / Määräaikaisen opettajan valitseminen Kosken koulukeskuksen Kosken toimipisteen englannin ja ruotsin opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 8.1.2018-2.6.2018

                           

Hyvinvointijohtaja

- 19.12.2017 § 2/ Musiikkiopiston johtajan virkasuhteen päättäminen

 

Hyvinvointipalvelujen päällikkö

- 22.12.2017 § 2/ Äänentoistolaitteiden hankinta urheilutalolle