2.1. – 23.1.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

15.12.2017 § 34  Puitesopimus metsän-, maisemanhoito- sekä puunkorjuupalveluista 2018-2019

20.12.2017 § 35  Erillinen tonttijaonmuutos, 57 Teppanala kortteli 94 tontit 3 ja 4

Kaupungingeodeetti

20.12.2017 § 72  Louhi intranet –paikkatietopalvelun ja tontinhakujärjestelmän hankinta Sitowise Oy:ltä