20.3.-10.4.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

16.3.2018 § 7  Väyläturvallisuuslaitteiden uusiminen

Kaupungininsinööri

14.3.2018 § 14  Satamalaiturintien ympäristön luonnossuunnitelman hankinta

Kaupungingeodeetti

16.3.2018 § 11  Määräalojen myyminen tiloista 153-417-2-236 jne. Asunto-Oy Tuulikalliolle
19.3.2018 § 10  Venekoppien 60, 132, 536 ja 589 haltuunotto

Pysäköinnintarkastaja

14.3.2018 § 13  Kuparintie 52, ajoneuvon siirtopäätös