19.12.2017 – 9.1.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

11.12.2017 § 66  Määräalan myyminen kiinteistöstä 153-417-88-0 ”Tilkkula”
11.12.2017 § 67  Kiinteistön 153-417-2-121 ”Heikkilä” ottaminen vastaan lahjana
14.12.2017 § 69  Kaupungin etuosto-oikeudet kiinteistökauppoihin
14.12.2017 § 70  Facta-kuntarekisteriohjelmiston ylläpito- ja palvelumaksut ja henkilötyöhinnat
15.12.2017 § 71  Autopaikkojen määräalan vuokrasopimuksen tarkistaminen Rajapatsaan
kaupunginosassa