19.12.2017 – 9.1.2018 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Kaupunginjohtaja
- 11.12.2017 § 65 / Valaistu juhlavuoden logo - jääveistos
- 12.12.2017 § 66 / Mediaseurannan hankinta
- 12.12.2017 § 67 / Imatra-valssi video