17.4.-8.5.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

10.4.2018 § 22  Kosken koulun alueen rakennushistoriallinen selvitys
12.4.2018 § 23  Immalan uimaranta-alueen vuokraaminen kaupungille
12.4.2018 § 25  Osoitenumero Jäppilänniementie 44 jakaminen