17. 7. – 7.8.2018 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Kaupungin intendentti

-    12.7.2018§ 2 / Kari Holopaisen teosten ostaminen