13.2.-6.3.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

8.2.2018 § 4  Tontin 153-32-29-1 määräalan (EV-aluetta) vuokrasopimuksen tarkistaminen, Rakennusvirta Oy
8.2.2018 § 6  Tontin 153-13-74-22 (TYKL-3) varaaminen ja vuokraaminen Elektrowaylle

Vesihuoltopäällikkö

5.2.2018 § 1  Jätevesipumppujen hankinta Patotien pumppaamolle