12.12.2017 - 2.1.2018 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa
Mansikkalan koulukeskuksen vt.johtava rehtori


- 22.11.2017 § 15 / Viranhaltijan valitseminen opinto-ohjauksen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (sijaisuus) ajalle 20.12.2017 – 3.6.2018