12.12.2017 – 2.1.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Vesihuoltopäällikkö

7.12.2017 § 16  Korvaus vesivahingoista osoitteessa Anjankuja 12, Imatra
8.12.2017 § 17  Vesihuoltotarvikkeiden toimitussopimuksen tekeminen Oy Lining Ab:n kanssa