12.12.2017 – 2.1.2018 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Korjausrakennusinsinööri

- 8.12.2017 § 2 / Kaupungin hissiavustuksen myöntäminen / As. Oy Rantatörmä