10.4.-2.5.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

4.4.2018 § 8  Vesihuoltopäällikön (IMA-04-5-18) virkasuhde 1.5.2018 lukien
3.4.2018 § 9  Määräalan vuokrasopimuksen irtisanominen Lammassaaressa

Kaupungingeodeetti

6.4.2018 § 20  Tonttijakotontin 153-31-62-2 (AP) myyminen yksityiselle