Katke-hanke

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2016–31.3.2018. Hanketta rahoittavat Imatran kaupunki (25 % rahoitusosuudella) sekä Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Hämeen ELY-keskuksen kautta (75 % kokonaisrahoituksesta).
Hankkeessa luodaan käytänteet, jossa kolmannen sektorin työvoimatarpeet ja pitkäaikaistyöttömien työvoimaresurssit toimivat asukaslähtöistä toimintaa tukevalla tavalla. Hankkeessa myös koulutetaan pitkäaikaistyöttömiä työelämävalmiuksien parantamiseksi

Imatralla toimii monia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat aktivoituneet lähiympäristönsä kehittämiseen ja kunnostamiseen.
Yhdistykset ottavat enenevässä määrin yhteyttä kaupunkiin saadakseen apua suunnitelmiensa toteuttamiseen.
Julkisten määrärahojen pienentyessä halutaan kannustaa ja sitouttaa asukkaita entistä vahvemmin oman ympäristönsä kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön toimintamalli ja prosessit kolmannen sektorin tarpeiden ja pitkäaikaistyöttömien työvoimatarjonnan koordinoimiseksi.

Pitkäaikaistyöttömille järjestetään työelämään ja työnhakuun valmentavaa koulutusta yhteistyössä paikallisten oppilaitosten, yrityselämän ja julkisen sektorin kanssa sekä halukkaille yrityksen perustamiseen liittyvää koulutusta.

Hankkeen kohderyhminä ovat kolmannen sektorin toimijat Imatran alueella ja pitkäaikaistyöttömät, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat pitkäaikaistyöttömät miehet (yli 54-vuotiaat) ja nuoret (alle 30-vuotiaat) pitkäaikaistyöttömät miehet.

Related topics