Ammatillinen koulutus

Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo jatkaa Etelä-Karjalan ammattiopiston ja Etelä-Karjalan aikuisopiston toimintaa oppilaitosten yhdistyttyä. Sampo tarjoaa monialaista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Sampolla on toimipisteet Imatralla, Lappeenrannassa ja Ruokolahdella.

Etelä-Karjalan ammattiopiston koulutusalat:

  • Tekniikka ja liikenne
  • Yhteiskuntatieteiden, liiketalauden ja hallinnon ala
  • Matkailu-, ravitsemus- ja talousala
  • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • Kulttuuriala
  • Luonnonvara- ja ympäristöala
  • Luonnontieteiden ala

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta viidellä alalla, jotka ovat sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli- ja ravintola-ala sekä kuvataide. Opiskelijoita ammattikorkeakoululla on Lappeenrannassa ja Imatralla yhteensä noin 3000.

Koulutus Imatralla:

Kuvataide:

Kuvataiteen koulutus Imatralla on tunnettu kansainvälisyydestään. Koulutusohjelmassa voi opiskella muun muassa taidegrafiikkaa ja piirrostaidetta, maalausta, kuvanveisto- ja ympäristötaidetta, korutaidetta sekä valokuvataidetta.

Hotelli- ja ravintola-ala:

Hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten koulutus nousee Etelä-Karjalan maakunnan erityispiirteistä. Alaa voi opiskella myös kokonaan englanninkielisessä koulutusohjelmassa

Täydennyskoulutus:

Ammattikorkeakoulu järjestää ajankohtaista koulutusta elinkeinoelämän tarpeisiin: yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen päämääränä on Imatran seudun yleisen koulutustason kohottaminen, osaamispohjaisen työllistämisen ja alueellisen kilpailukyvyn edistäminen sekä koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen.

Kaupungin oman työväenopiston lisäksi Imatralla tuottavat yleissivistävää ja ammatillista aikuiskoulutusta Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Etelä-Karjalan instituutti.

Lisätietoja:

Ammattiopisto Sampo, aikuiset
Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus

Related topics