Imatran Kosken koulun moduulien irtokalusteet

Hankinta-asiakirjoihin liittyvät pohjakuvat .dwg-muodossa voi pyytää sähköpostilla osoitteesta hankinnat@imatra.fi. Pohjakuvat ovat Hilma-kanavalla .pdf-muodossa.

Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-kanavalla 19.2.2019. Linkki Hilma-kanavan ilmoitukseen: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-003697

Hankintaan liittyvät kysymykset on esitettävä 5.3.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen kysymykset@imatra.fi.

Tarjous on jätettävä 25.3.2019 klo 12 menessä osoitteeseen tarjoukset@imatra.fi.

 

Määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja niiden vastaukset:


Kysymys 1: Tarvitaanko ryhmätiloissa säilytyskalusteita vai hoituuko kiintokalusteilla, jotka ovat tulleet urakassa?
Vastaus 1: Hoituu kiintokalusteilla.

Kysymys 2:  Opetustilojen pöytäryhmien yhteydessä tulee olla akulla toimivat liikuteltavat lataustolpat, vaatimus. Mitä tällä tarkoitetaan? Saako esim. esimerkkituotteen tms.+määrä?
Vastaus 2:  Tällä tarkoitetaan akulla toimivaa lataustolppaa, jonka voi ladata esim. yöllä ja päivisin sitä voi käyttää vapaasti liikuteltavana lataustolppana.
Määrä ja tyyppi ovat vapaasti ratkaistavissa.

Kysymys 3:  Onko huoneessa 143 tekstiilimatto myös kuten opetustiloissa?
Vastaus 3:  Kyllä on, muovimatto tai vastaava tulee vesipisteiden eteen.

Kysymys 4:  miten tilat jaetaan eri ikäluokkien kesken, mitkä luokat toimivat missäkin solussa? Vai tuleeko kaikki tilat suunnitella niin että ne toimivat niin 7-16 vuotiaille? Tällöin saattaa esiintyä haasteita esim. istuimien ergonomian kanssa koska kokoerot ovat suuret.    
Vastaus 4:  Tilojen täytyy olla käytettävissä 7-16 vuotiaille. Istuimia voi toki jonkun verran siirrellä mutta mahdollisimman hyvin tilojen tulee olla eri luokka-asteille sopivia. 

Kysymys 5:  onko Itä-Suomen suomalaisvenäläisellä koululla tilat myös tässä rakennuksessa? Kuinka monta oppilasta ja missä tilassa he opiskelevat?
Vastaus 5:  Itä-Suomen koulun tilat rakennetaan seuraavassa vaiheessa joka valmistuu elokuussa 2021.

Kysymys 6:  onko oppilaista kuinka moni erityistä tukea tarvitsevia? 
Vastaus 6:  Kyllä on, tarkka lukumäärä on hankala sanoa, koska ryhmät vaihtelevat. Noin 15 % tarvitsevat erityistukea. Varsinaisia erityisluokkia ei ole.

Kysymys 7:  saisiko kohteesta tilaselostukset sekä kiinteiden kalusteiden kaaviot suunnittelun tueksi? Tämä auttaa hahmottamaan paremmin esim. suunniteltavien säilytyskalusteiden määrää.
Vastaus 7:  Kaluste-, varuste- ja laiteluettelo tulee liitteenä. Tarkempia kaavioita ei tässä vaiheessa ole.
Alussa on ISK-osio mitä ei tarvitse huomioida. 

Kysymys 8:  Onko kohteesta tehty 3D-mallinnoksia, jos on voiko ne saada myös.
Vastaus 8:  Ei ole tehty.

Kysymys 9:  tuleeko varastotiloihin 141,136 ja 207, 208 kalusteet urakassa?
Vastaus 9:  Nämä kalusteet tulevat rakennusurakassa.

Kysymys 10:  toimiiko 101 henkilökunnan sisäänkäyntinä tässä vaiheessa? Tarvitsevatko he vaatesäilytystilaa, vai onko heidän pukuhuoneensa muualla?
Vastaus 10:  Henkilökunta kulkee huoneen 129 kautta. He eivät tarvitse vaatesäilytystilaa vaan naulakot jotka ovat rakennusurakassa.

Kysymys 11: onko tilan 131 kiinteissä kalusteissa kuvaamataidonluokan erityistarpeet säilytykseen urakassa vai suunnitellaanko ne irtokalusteisiin?
Vastaus 11:  Ei tarvitse suunnitella irtokalusteisiin.

Kysymys 12:  tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena ovat Kosken koulukeskuksen tilaelementtien irtokalusteet. Elementit ovat valmiina 31.7.2019, ja kalustaminen aloitetaan 27.7.2019. Tilaelementti on kaksikerroksinen. 
Onko tila kalustamista aloitettaessa vielä rakennustyömaa ja onko kalustaminen aloitettava heti lauantaina 27.7.2019? 

Vastaus 12:  Ei ole rakennustyömaa, kohteessa asennetaan siinä vaiheessa langattomia tukiasemia sekä tilaan tuodaan näyttöjä yms. Kalustamisen voi aloittaa maanantaina 29.7.2019. Jos moduulit valmistuvat etuajassa, niin kalustuksen voi aloittaa jo aiemmin mutta tämä tarkentuu vasta kesän aikana.

Kysymys 13:  Tehdäänkö tilassa kalustamisen aikana vielä viimeistelytöitä? Onko tilassa kalustamisen aikana myös muita tavarantoimittajia vai onko tila varattu ainoastaan kalustetoimittajan käyttöön? 
Vastaus 13:  Tehdään av-laitteisiin liittyviä töitä sekä mahdollisesti mittauksia ja säätöjä. Eli tila ei ole pelkästään kalustetoimittajan käytössä. 

Kysymys 14:  Tarjouspyynnön kohdassa “hankinnan taustaa” kerrotaan, että tilaaja ilmoittaa kalusteiden värit myöhemmin. Onko moduuleista mitään tietoja liittyen sisävärisuunnitelmiin, jotka voisimme huomioida osana suunnitelmaamme?
Vastaus 14:  Tarkempaa tietoa ei tässä vaiheessa ole, mutta sävyt ovat melko hillittyjä ja vaaleita. Tilaaja saa valita toimittajan perusväreistä haluamansa sävyt.

Kysymys 15:  Tilat 131 ja 132 suunnittelussa huomioitava musiikki- ja kuvaamataidon opetus. Onko tiloihin piirretyissä kiintokalusteissa huomioitu näiden aineiden erityissäilytystarve vai tuleeko nämä ottaa vielä erikseen huomioon suunnittelussamme?
Vastaus 15:  Kiintokalusteissa on huomioitu säilytystarve. Huomioitava on että tilassa opetetaan musiikin lisäksi myös muita aineita.

Kysymys 16:  Naulakot jumppapusseille ym. onko tiloihin tulossa kuvan mukaiset naulakot (pohjissa LK) ja tarvitaanko näiden lisäksi siis vielä muita naulakoita?
Vastaus 16:  Ei tarvita, naulakoita ei tarvitse huomioida irtokalustesuunnitelmassa

Kysymys 17:  Oppilaspöytä; Vaatimuksena korkeussäätö mahdollisuus ilman työkaluja. Käytännössä tämä tarkoittaisi kaasujousella säädettäviä (painavia) oppilaspöytiä tai pöytiä ilman pyöriä. Näin pöydistä tulisi huomattavasti hankalammin ryhmiteltäviä/hankalasti siirreltäviä. Nykyiset oppilaspöydät ovat yleensä pyörällisiä ja jalat säädetään tarvittaessa kuusiokoloavaimin (mikäli halutaan/tarvitaan korkeussäädettävät jalat). Ergonominen työskentelyasento saavutetaan helpoimmin/nopeiten korkeussäätyvän oppilastuolin avulla. Pöytien on myös hyvä olla tilakohtaisesti samalla korkeudella keskenään, jotta ryhmittely onnistuu toimivasti. Voiko vaateen ”korkeussäädettävissä ilman työkaluja” poistaa vaatimuksista?
Vastaus 17:  Kyllä, poistetaan vaatimuksista.

Kysymys 18:  Oppilaspöytä; Vaatimuksena pöydät ovat helposti kasattavissa. Tarkoitetaanko tällä pinottavuutta . Tämä rajaisi merkittävästi yleisimmin käytetyt oppilaspöytämme tarjouksen ulkopuolelle koska ne eivät ole pinoutuvia. Tilojen suunnittelussa huomioidaan riittävä toiminnallisuus myös siten, että pöydät saadaan riittävästi syrjään mikäli tähän on tarve. Voiko vaateen kasattavissa poistaa vaatimuksista?
Vastaus 18:  Tällä ei tarkoiteta pinottavuutta vaan sitä että pöydän voi helposti saada pieneen tilaan ja siirtää helposti syrjään muiden toimintojen tieltä. Pöytiä ei tarvitse saada kasattua päällekkäin. Eli kasattavuusvaade poistetaan.

 

Ks. liite: Kaluste-, varuste- ja laiteluettelo

Related topics