Tietosuojaselosteet

Henkilörekisteriseloste 12.10.2016

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Imatran kaupunki

Osoite
Virastokatu 2, 55100 Imatra

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Petri Hiirsalmi
Virastokatu 2, 55100 Imatra
p. 020 617 2211
petri.hiirsalmi (at) imatra.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kaupungin asioista lähetettävän informaation  lähettäminen niille henkilöille, jotka ovat tilanneet kaupungin uutiskirjeen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi ja yhteystiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöt itse. Yhteystietoja pyydetään verkkosivuilla, erilaisten kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutuksetRekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella.
Henkilötietolaki

Tietojen siirtäminen EU:n ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen
Rekisteri on sähköinen ja siihen on pääsy vain Imatran kaupungin asiaa hoitavilla työntekijöillä.