Pientalorakentaja opas Imatran kaupunki

Oppaassa ei anneta yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita rakentajalle. Hankkeen suunnittelijan tulee
olla ammattitaitoinen suunnittelija ja suunnitelmat tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman
määräysten mukaisesti. Koska suunnitelmat kuitenkin laaditaan yhdessä rakentajaperheen toivomukset
huomioiden on tähän oppaaseen koottu yleisiä suunnittelussa huomioitavia seikkoja.
Oppaan liitteenä on rakennusvalvonnan ohjeita rakentajille. Ohjeet koskevat rakennusluvan
hakemista, ilmoitusmenettelyä, kevyitä autovajoja ym. rakennelmia, parvekkeiden lasituksia,
mainoslaitteita, aitalupia, rakennusten purkamista, jätehuoltoa sekä rakennustyön aikaista valvontaa.
Opas on tarkoitettu käytettäväksi ilman liitteitä. Rakentaja voi pyytää tarvitsemansa liitteissä olevat
ohjeet erillisenä rakennusvalvonnasta.

Pientalorakentajan opas

Related topics