Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmä koordinoi kaupungin käyttämien tilojen sisäilman laadun tarkkailua, kehittämistä ja ongelmien ratkaisua.

Sisäilmatyöryhmän muita tehtäviä ovat:

- Jakaa ja kokoaa sisäilmaongelmiin liittyviä tietoja eri toimijoiden kesken

- Seurata ja arvioida sisäilmaongelmakohteiden määrää ja niiden vakavuutta sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimintaprosesseja

- Antaa kaupunginhallitukselle, konsernijohdolle ja vastuualueiden johdolle suosituksia sisäilmaongelmien ratkaisumalleista

- Hankkia ja jakaa osaamista sisäilmaongelmien hallintaan liittyen

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa vielä erikseen ongelmakohteiden osalta. Konsernihallinnon tilahallintapäällikkö toimii puheenjohtajana ja työsuojelupäällikkö sihteerinä.

Sisäilmatyöryhmässä on useiden alojen asiantuntijoita

Related topics