Imatran kaupungin alueella olevat yksityistiet

Tielautakunnan tehtävät lakkasivat vuonna 2019 ja ne siirtyivät pääosin Maanmittauslaitokselle.

Tiekunnan tietojen pitää olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tie – ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tiekäytön rajoitukset tai kieltämiset).

Linkkejä ilmoituksiin:

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_paatos

Yksityistiet

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tien käyttäjien, tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaiden on osallistuttava tien kunnossapitoon tiestä saamansa hyödyn mukaan. Tien kunnossapitoa ovat normaalit vuotuiset hoito- ja kunnossapitotyöt sekä perusparannustyöt.

Tiekunta valitsee kokouksessaan hoitokunnan tai toimitsijamiehen hoitamaan juoksevia asioita sekä päättää mm. perusparantamishankkeista, talousarviosta ja tieyksiköistä, joiden perusteella kustannukset jaetaan osakkaiden ja käyttäjien kesken. Tiekunnan on rahoitettava tien hoito- ja ylläpitokulut tienkäyttäjiltä keräämillään tiemaksuilla.

Imatran kaupunki ei myönnä yksityisteille avustuksia.

Liikennevirasto myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksityisteiden valtionavustuksia siltojen ja rumpujen rakentamiseen ja perusparantamiseen, teiden tulva- ja routavaurioiden korjaamiseen sekä kantavuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

OTSO-metsäpalvelut / Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Suomen tieyhdistys neuvoo ja opastaa tiekuntia ja toimii tiekuntien edunvalvojana.

Kunnan tielautakunta

Uuden yksityistielain nojalla kuntien tielautakunnat lakkasivat vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tielautakuntien tehtävät siirtyivät maanmittauslaitoksille (toimitustehtävät) sekä käräjäoikeuksille (muutoksenhakuasiat).

Liikennemerkit yksityisteille

Tieliikennelain (51§) mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueelta kaupungininsinööri Päivi Pekkanen, sähköpostiosoite on kirjaamo@imatra.fi ja päivi.pekkanen@imatra.fi. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä pysyvän liikennemerkin osalta tiekunnan kokouksen päätöspöytäkirjanote ja haetun liikennemerkin sijainti kartalla sekä mille säädösten mukaiselle liikennemerkille haetaan lupaa.

Kaupunki osakkaana tiekunnissa

Kutsut tiekokouksiin lähetetään osoitteeseen:

Imatran kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Virastokatu 2, 55100 Imatra email: kaupunkisuunnittelu@imatra.fi  tai

kaupungingeodeetti Sini Pekkala, puhelinnumero 020 6174456 sini.pekkala@imatra.fi.

Imatran kaupungilla on käytössä sähköinen laskutus.

Laskuun kaupungin viitteeksi 3190/725.

Imatran kaupungin laskutusohjeisiin

Related topics