Ukonniemen monikäyttöreitistö -hanke

Imatran kaupunki on kehittänyt viime vuosina Ukonniemen alueen liikuntaympäristöä eri lajien harrastajille, tavoitteena alueen vetovoiman lisääminen liikuntamatkailukohteena. Pyörämatkailun kehittäminen lisää pyöräilyn suosiota kokonaisvaltaisena liikkumismuotona, pyöräilyn tuominen lähemmäs ihmisiä harrastepyöräilyn ja pyörämatkailun kautta voi lisätä innostusta pyöräilyyn myös arjessa. Suurempi pyöräilijöiden lukumäärä lisää tarvetta investoida enemmän pyöräilyinfrastruktuuriin, turvallisuuteen sekä tuotteisiin ja palveluihin.

Vuonna 2021 toteutetaan Ukonniemen monikäyttöreitistö-hanke, johon rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Imatran kaupunki. Imatran Ukonniemen alueen monikäyttöreitistön suunnittelu, rakentaminen, kunnostaminen ja merkitseminen maastoon toteutetaan luontomatkailukohteiden ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä Imatran kaupungissa ja maakunnan muissa kunnissa vierailevien kotimaisten ja kansainvälisten luontomatkailijoiden määrää, tarjottavia palveluita ja niiden käyttöä eli lisätä alueen matkailutuloa.

Hankkeessa toteutetaan Etelä-Karjalan liiton toteuttamassa monikäyttöreitistöt suunnitteluhankkeessa esitetyt monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille. Reitistö turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja estää hallitsemattoman polkuverkoston syntymisen koskemattomaan luontoympäristöön. Hankkeen aikana luodaan uutta toimintaa joka kytkeytyy Ukonniemen ja lähialueiden olemassa oleviin luonto-, kuntopolku- sekä latuverkostoon. Reitistöjen tarkoitus on vastata niin maastopyöräilijöiden kuin muidenkin reitistön käyttäjien tarpeisiin. Se lisää alueella liikkuvien turvallisuutta sekä estää luontoalueen lisäkulumisen ja edistää siten luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Lisäksi tässä hankkeessa selvitetään myös mahdollisuudet toteuttaa Mikonsaaren monikäyttöreitistön rakentaminen Saimaan lähisaariin tulevaisuudessa (Malonsaari, Mikonsaari, Haapasaari).

 

Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen ja hankkeen projektipäällikkö Tiia Aromaa

 

 


Related topics