Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää kadut ja väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Imatralla katupituudet jakautuvat seuraavasti:

  • pääkadut 111km

  • kevyen liikenteen väylät 146km

  • Kokoojakadut 79km

  • asuntokadut 215km

Talvikunnossapitoa ohjaa erillinen katuluokitus, jossa ajoradat on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: I pääkadut, II kokoojakadut, III asuntokadut. Kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan A ja B.

Liite: Liikenneväylien hoitoluokituskartta

Katujen kunnossapidon tehtäviä suorittaa Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy.

 

Kunnossapitovastuut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudesta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä on säädetty laissa. Kunnossapitovastuut kuva.

 

Vahingot

Korvausvaatimus Imatran kaupungille voidaan tehdä, mikäli on syytä olettaa kaupungin olevan osallinen vahinkoon. Korvaushakemukset käsitellään kaupunki-infra vastuualueella, joka pyytää vahingosta tarvittaessa lausunnon myös katuisännöitsijältä. Hakijalta voidaan lisäksi pyytää täydentäviä tietoja vahingosta. Korvaushakemuksen ja lausuntojen perusteella päätetään, korvataanko vahinko. Korvausasian käsittely kestää yleensä muutaman kuukauden. Hakija saa päätöksestä tiedon kirjallisesti. 

Vahingonkorvaushakemus

Related topics