Katulupa ja sijoittamissopimus

Yleisten alueiden lupa

Imatran kaduilla ja puistoissa kaivamiseen, rakenteiden ja laitteiden sijoittamiseen ja liikenteen järjestelemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Lupia haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta:

www.lupapiste.fi

Sijoittamissopimus

Sijoittamissopimus tarvitaan aina, jos kaduille tai yleisille alueille sijoitetaan johtoja, laitteita, kaapeleita tai muita pysyviä rakenteita. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa töiden aloittamista.

Sopimuksen liitteeksi tarvittavaan

• kartta kohteesta
• suunnitelma kohteesta ja sijainnista

Tonttien vesi- ja viemäriliittymän rakentamiseen ei tarvita sijoittamissopimusta, vaan liittymislupa Imatran Vedeltä ja katulupa riittävät.

Sijoittamissopimus on maksuton.

Pysyvästi sijoitettava mainostaulu vaatii toimenpideluvan jota haetaan Lupapisteestä kohdasta
rakentamisen luvat --> mainoslupien hakeminen.

Katulupa

Katulupaa haetaan kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin

• kaivutyöt
• kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
• vesijohto-, viemäri-, sähkö-, puhelin- ja kaukolämpötyöt
• yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
• kadulta tapahtuvat nostot
• siirto- ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla
• erikoiskuljetukset

Katulupa haetaan 3 viikkoa ennen töiden aloittamista. Pysyvien rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan sijoittamissopimus ennen katuluvan hakemista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä.

Katulupahakemukseen on lisättävä seuraavat liitteet:

• kartta kohteesta
• suunnitelmakartta
• tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma
• työalueen kuvaus

Katulupa on maksullinen.

Palveluhinnasto ja taksa-alueet

Luvan saajan on noudatettava lupaohjeita ja -ehtoja. Työn alkaessa on pyydettävä aloituskatselmus ja työn päättyessä loppukatselmus.

Katulupaohjeet ja ehdot 2018

Töiden valvonta:
Kimmo Kauhanen
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy
puh: 040-6779120
kimmo.kauhanen@imatrankipa.fi

Yleisten alueiden muu käyttö Kadulla, puistoissa, liikuntapaikolla ja muilla yleisillä alueilla järjestettäviin tapahtumiin haetaan aluekäyttölupa Imatra Base Campin kautta:
Tapahtumiin liittyvät luvat

Related topics