Katujen kunnossapito

Kunnan velvollisuus kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää. Tontinomistajan velvollisuutena on jalkakäytävän lumen poistaminen ja liukkauden torjunta sekä kadun puhtaanapitäminen. Muu yleinen alue, esimerkiksi puisto, on kunnan rakennettava tai kunnostettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää. ​(Lähde: Kunnat.net)

Katujen kunnossapitoon voit ottaa yhteyttä myös seuraavissa asioissa:

  • satama
  • maanläjitysalueet
  • asfalttityöt, erikoiskuljetusluvat, katualuevuokrat ym.
  • katu- ja liikennevalot
  • romuajoneuvot
  • matonpesupaikat

Vahingonkorvaushakemus

Katualueen kunnossapitovastuut