Ratasuunnitelmat

Luumäki – Imatra tavara ratasuunnitelma

Suunnittelualue alkaa Luumäen liikennepaikan itäpäästä ja sisältää yksiraiteiselle osuudelle tehtävät parannustoimenpiteet kilometrinvälillä (kmv) 252+000 – 305+050 sekä kaksoisraideosuuden, joka alkaa km 305+050 ja päättyy Imatran tavararatapihan länsipäähän noin km 325+320.

Koko suunnittelualueen käsittävän hankkeen lähtökohtana on ollut vuonna 210 valmistunut Luumäki-Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelma, jossa kaksoisraide oli suunniteltu Luumäeltä Imatralle. Vuonna 2015 valmistuneen hankearvioinnin Luumäki-Imatrankoski-raja (Liikenneviraston suunnitelmia 5/2015) perustella arvioitiin hyötykustannussuhteeltaan parhaimmaksi vaihtoehto, jossa Luumäki- Joutseno rataosan nykyistä raidetta perusparannetaan ja kaksoisraide alkaa Joutsenon liikennepaikalta.

Hankkeen keskeisin tavoite on tavaraliikenteen kannalta tärkeän rataosuuden välityskyvyn parantaminen. Hankkeella mahdollistetaan kuljetusten kasvu sekä kehittämään kuljetusten toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa. Henkilöliikenteen kannalta tavoitteena on parantaa palvelutasoa Itä-Suomen keskuksiin Lappeenrantaa, Imatralle ja Joensuuhun. Lisäksi tavoitteena on toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan parantaminen.

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman ja ratasuunnitelman Imatran osuus on ollut yleisesti nähtävillä 23.10.-22.11.2017 asiakaspalvelu Imatrassa. Ratasuunnitelman hyväksymispäätös tehdään arviolta keväällä 2018.

Linkki Liikenneviraston sivuille: luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-tavara-ratasuunnitelma

 

Mansikkakosken ratasilta ratasuunnitelma

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Mansikkakosken ratasillasta. Vuoksen ylittävä Mansikkakosken ratasilta on erotettu omaksi ratasuunnitelmaksi Luumäki – Imatra tavara ratasuunnitelmasisällöstä. Suunnitelma perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen Luumäki – Imatra Yleissuunnitelmaan. Suunnitelma rajautuu Mansikka-kosken ratasiltaan ja sen rakentamiseen tarvittaviin maa-alueisiin.

Uuden ratasillan rakentaminen Mansikkakosken sillan pohjoispuolelle aiheuttaa maisemallisia muutoksia ja merkitsee ratakäytävän ja liikenteelle varattavan alueen leventymistä.

Uuden sillan rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia junaliikenteen aiheuttamaan meluun alueella. Parantuneella melutilanteella on positiivinen vaikutus lähialueiden viihtyvyyteen.

Ratasuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä asiakaspalvelu Imatrassa 5.8.2016-5.9.2016. Liikennevirasto on hyväksynyt Mansikkakosken ratasilta ratasuunnitelman 12.12.2017. Hyväksymispäätös on nähtävillä 18.12.2017-19.1.2018 asiakaspalvelu Imatrassa.

Ratasillan ratasuunnitelmat:

 

Related topics