Imatran kaavoituskatsaus 2020

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.6.2020 (§ 168) Imatran kaupungin kaavoituskatsauksen vuodelle 2020. Kaavoituskatsauksessa esitetyt työkohteet pohjautuvat Imatran kaupungin kaavoitusohjelmaan 2019-2021.

Merkittävämpänä hankkeena jatkuu Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen. Tärkeimpinä yksittäisinä asemakaavojen muutoskohteina jatkuvat palveluverkkouudistuksen myötä käytöstä poistuvien kiinteistöjen kaavahankkeet. Onnelan ja Meltolan asuinalueiden kaavasaneeraustyö jatkuu. Yritysalueiden asemakaavoja muutetaan vastaamaan paremmin muuttuneita toimintatarpeita. Imatrankoskella ja Vuoksenniskalla käynnistetään laajempia asemakaavojen ajantasaistamisia.

Asemakaavahankkeet, joita ei ole vielä kuulutettu vireille, kuulutetaan vireille tällä kaavoituskatsauksella. Kaavoituskatsaukseen kirjattujen kohteiden ohella tullaan käynnistämään erillisiä kiireellisiä hankkeita tarpeen mukaan ja niiden vireilletulosta kuulutetaan erikseen.