Kaupunginosa 33, Karhumäki, kaava 1092

Kortteli 76

Tavoite:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tainionkosken päiväkodin laajentaminen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019-18.3.2019, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1092) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa. 

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 17.3.2019–26.4.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Mahdolliset palautteet kaavaluonnoksesta tuli toimittaa viimeistään 26.4.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tuli toimittaa viimeistään 19.3.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Lisätietoja suunnitelmista:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi