Kaupunginosa 30, Ritikankoski, kaava 1102

Kortteli 14, tontti 3

Tavoite:
Suunnittelun tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuutta tontilla.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan erikseen nähtäville, jolloin tiedotetaan tarkemmin kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista.

Kaavaluonnos liitteineen tulee myös myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Related topics