Kaupunginosa 12, Imatrankoski, kaava 1099

Korttelit 121, 137, 141–148, 150-159, 169 ja 170 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee Imatrankoskentien eteläpuolella Kuparintien ja Ivontien varrella. Asemakaavan muutos koskee 20.1.2014 hyväksyttyä kaavaa 1030.

Tavoite:
Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kiinteistöjen kehittäminen, täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen ja huonokuntoisten rakennusten purkaminen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1099) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa viimeistään 19.3.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
etunimi.sukunimi@imatra.fi
arkkitehti SAFA Antti Ahlava, Arkkitehtitoimisto Helsinki Zürich Office Oy, puh. 0400 967 671
ahlava@helsinkizurich.com