Kaupunginosa 32, Korvenkanta, kaava 1091

Korttelit 19, 30, 35 ja 36 sekä suojaviher- ja katualuetta.

 

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan hiilineutraaliperiaatteella toimivan yrityspuiston ja monipuolisen yritystoiminnan rakentuminen alueelle sekä olemassa olevan yritystoiminnan turvaaminen. Asemakaavan muutos koskee osaa 18.6.2012 hyväksytystä kaavasta 1033 ja osaa 16.2.2015 hyväksytystä kaavasta 1056.                                                                                                 

Käsittelyvaiheet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019-18.3.2019, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1091) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 17.3.2019–26.4.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Asemakaavaluonnosta esiteltiin 21.3.2019 Imatran kaupungintalon Talvipuutarhassa. Mahdolliset palautteet kaavaluonnoksesta tuli toimittaa viimeistään 26.4.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella asemakaavaluonnosta laajennettiin siten, että Juuliankadun itäpuoleisella suojaviheralueella (EV) oleva Rakennusvirta Oy:n teollisuuskäytössä oleva tontti sekä Taidonkadun pohjoispuolella oleva kortteli 35 otettiin asemakaavamuutokseen mukaan. Laajennuksesta lähetettiin tiedote 8.4.2019 niille osallisille, joihin muutoksella oli vaikutusta. Kirjeeseen oli liitetty ote laajennetusta välivaiheen luonnoksesta. Palautteet tuli jättää 26.4.2019.

Kaavaluonnosta esiteltiin kaupungin hallitukselle 15.4.2019 kaavoituksen ajankohtaiskatsauksen yhteydessä. Hanke on ollut esillä myös 18.3.2019 poliittisten ryhmien infossa. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö (Kehy) ovat olleet mukana kaavasuunnittelun erivaiheissa.

Asemakaavaehdotuksen suunnitteluaineisto on yleisesti nähtävillä 27.5.-5.7.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Mahdolliset palautteet kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 5.7.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Lisätietoja suunnitelmasta:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi