Kaupunginosa 77, Kaukopää, kaava 1101

Kortteli 22 ja 33 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta
Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan.  

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1101) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa.

Kaavahanketta on esitelty torstaina 21.päivänä maaliskuuta 2019 klo 13.00-18.00. Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 1. kerros, Talvipuutarha.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.3.- 4.4.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros).

Kaavaehdotusta on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa 16.4.2019 Linkki pöytäkirjaan 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusana esim. 1101) ja Asiakaspalvelu Imatrassa (Virastokatu 2, kaupungintalo 1 .kerros) 23.4.-24.5.2019.
 

Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta 17.6.2019.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
etunimi.sukunimi@imatra.fi
suunnittelija Julia Virkkala / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh 0400 862 592
julia.virkkala@fcg.fi