Alvar Aalto Imatralla

Imatran kauppalan yleisasemakaava

Alvar Aalto oli sotien jälleenrakentamiskauden merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin suomalainen arkkitehti. Imatralle Aalto sai tehtäväkseen yleisasemakaavan laatimisen. Suunnitelman rahoitti valtionyhtiö Enso-Gutzeit. Imatran yleisasemakaavatyö aloitettiin vuonna 1947 ja valmis suunnitelma luovutettiin Imatran kauppalalle 1953.

Yleisasemakaavan koossa pitävänä elementtinä toimi Vuoksi. Olemassa olevat kolme toisistaan melko kaukana sijaitsevat keskustat, Imatrankoski, Tainionkoski ja Vuoksenniska, pidettiin suunnitelmassa entisillä sijoillaan. Asutusta lisättiin liikenteen ja maaston kannalta sopiviin kohtiin. Keskusten väliin jäävistä metsävyöhykkeistä muodostettiin yhtenäinen vihreä verkosto, johon liitettiin myös maanviljelyalueita. Asukasluvuksi arvioitiin 100 000, joten yleisasemakaavasuunnitelmaan jätettiin tähän riittävä reservi.

Rakennukset Imatralla

Imatran Kolmen Ristin Kirkko Vuoksenniskalla (1957) on Suomen uudemman kirkkoarkkitehtuurin keskeisiä rakennuksia ja kuuluu Alvar Aallon kansainvälisesti arvostetuinpaan tuotantoon. Valoisalla honkakankaalla sijaitseva kirkko edustaa funktionalistista kirkkorakentamista ja kuuluu Aallon ns. italialaiseen tyyppiin, jossa on vaikutteita myös Le Corbusierista. Kirkko on teräsbetonirunkoinen, kaarikattoinen ja julkisivuvuoraus on maalattua betonia. Tilojen massoittelu ja seinäpinnat ovat elävät ja muotokieli on eläväistä. Kirkon 103 ikkuna-aukosta vain kaksi on samanlaisia. Kirkon liukuvalutekniikalla toteutettu kellotorni, campanile edustaa italialaislähtöistä rakenneajattelua.

Kirkon pohjakaavan ja volyymien jäsentelyn kantavana ajatuksena on luterilaiseen sakraaliseen symboliikkaan perustuva kolmoisaihe. Kolmoisaihe näkyy kaikissa interiöörin ratkaisuissa, kirkkotila jakautuu kolmeen päätekijään, saarnatuoliin, alttariin ja urkulehteriin. Kirkossa ei ole alttaritaulua, alttarille on sijoitettu kolme ristiä, joista kirkko on saanut nimensä, ja katonrajassa sijaitseva orjantappurakruunuaiheinen lasimaalaus toimii Kristussymbolina.

Rakennuskokonaisuuteen kuuluvat kirkkosali, pappila, hautauskappeli ja kokous- ja kerhotilat. Alvar Aalto vastasi itse myös kirkon sisätilojen koristelusta. Kolmen ristin kirkko valmistui vuonna 1957 ja vihittiin käyttöön Mikkelin piispa Martti Simojoen toimesta vuonna 1958.

Imatralle on rakennettu myös Alvar Aallon suunnittelemia tyyppitaloja  Kurkvuoreen C-tyypin mukaisina 1950-1955. Lisäksi Aallon tyyppitaloja on rakennettu Virasojalle ja Sienimäelle. Joitakin yksittäisiä asuintaloja on myös muualla Imatralla.